Föregående
Se fler

Boratfusion

Boratfusjon kan brukes til prøvepreparering før XRF-analyse og løsninger før AA, ICP, våtkjemi, etc. Det er en attraktiv prøveprepareringsmetode, spesielt når man arbeider med vanskelige oksider. Typiske prøver inkluderer sement, malm, slagg, sedimenter, jord, bergarter, keramikk, pigmenter og glass. I tillegg kan suboksiderte prøver som ferrolegeringer, legeringer, rene metaller, katalysatorer, polymerer og sulfider også behandles ved fusjon etter et oksidasjonstrinn.

Gammadata Instruments representerer Claisse – verdensledende og første innen sitt felt innen utvikling av analytiske fusjonsteknikker, instrumentering og finkjemi. Claisse er verdenskjent for sine enestående prestasjoner innen utvikling av uorganisk prøvepreparering ved fusjon for XRF, AA, ICP og våtkjemianalyse.

Gammadata Instruments tilbyr alle aspekter av boratfusjon, fra fluks, platina til fluks, WROXI – sertifiserte referansematerialer og til og med helautomatiserte fluksveieløsninger.

We use cookies on your website to give you the best experience. Read more here.