Föregående
Se fler

FTIR Mikroskoper

Bruk våre infrarøde mikroskoper til å karakterisere mikroprøver for kvalitetskontroll, analytiske tjenester eller forskning (i farmasøytiske produkter, polymerer, emballasje, belegg, kjemikalier eller tekstiler), og i prosessen adressere problemer som oppstår i:

  • Feilanalyse
  • Verifisering av produktkonsistens
  • Omvendt engineering
  • Forskning og utvikling

We use cookies on your website to give you the best experience. Read more here.