Föregående
Se fler

EGA – Utviklet gassanalyse

Ved å koble sammen en termisk balanse med en gassanalyser som en FTIR-spektrometer (Fourier-transformasjonsinfrarød) eller en kvadrupolmasse-spektrometer, bruker man et svært kraftig analytisk instrument som gir informasjon fra både den termiske balansen (TGA) eller samtidig termisk analysator (STA) og spektrometeret samtidig.

Det valgfrie Pulse-Analysis-funksjonen injiserer en nøyaktig forhåndsbestemt mengde gass i termobalansen (TGA) eller samtidig termisk analyser (STA). Dette forbedrer målingsmulighetene betydelig.

We use cookies on your website to give you the best experience. Read more here.