Föregående
Se fler

Termoelektrisitet / Seeback

Den termiske effekten, også kjent som termoelektrisk effekt eller Seebeck-koeffisienten, til et materiale måler størrelsen på den induserte termoelektriske spenningen som oppstår som respons på en temperaturforskjell over dette materialet. Den termiske effekten angis vanligvis i enheter av volt per kelvin (V/K).

I de siste årene har det vært betydelig interesse for ulike metoder for direkte omforming av varme til elektrisitet. Denne interessen stammer fra potensialet for å utnytte avfallsvarme produsert av varme motorer og forbrenningssystemer. Hvis denne varmen effektivt kan fanges og konverteres ved hjelp av termoelektriske enheter, kan det føre til betydelige kostnadsbesparelser og økt energieffektivitet.

We use cookies on your website to give you the best experience. Read more here.