Föregående
Se fler

Kadmium sink tellurid (CZT)

Kadmium sink tellurid (CZT) er en halvleder som fungerer ved romtemperatur og konverterer røntgen- eller gammastråle-fotoner direkte til elektroner. CZT er en unik halvleder sammenlignet med silisium- og germanium-detektorer, i den forstand at CZT opererer ved romtemperatur og kan behandle >10 millioner fotoner/sekund/mm². I tillegg har CZT en spektroskopisk oppløsning som klart overgår noen kommersielt tilgjengelige scintillatorer. Den unike kombinasjonen av spektroskopi og svært høy tellingsevne ved romtemperatur gjør CZT til en ideell detektorløsning for medisinske, industrielle, nasjonal sikkerhet og laboratorieapplikasjoner.

We use cookies on your website to give you the best experience. Read more here.