Föregående
Se fler

Mixade Gammastrålkällor i Lösning

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig hitta rätt lösning. Vi erbjuder support, service, kalibrering och utbildningar för alla våra produkter. Kontakta oss för serviceavtal!

Service & reparation Offertförfrågan

Mixade gammastrålkällor används vid kalibrering av spektroskopiska detektorer, t.ex. HPGe. Dessa är sammansatta av passande nuklider inom ett brett energiintervall med minimal spektral interferens av kaskadsönderfall. Nuklider har endast en eller två gammalinjer över hela energiområdet. Lösningarna kan kompletteras med inaktiva lösningar för bakgrundsmätning.

Strålkällorna är kalibrerade och levereras med certifikat, E&Z eller DAkkS.

7500- och 7600-serien
Består av nuklider Cd-109, Ce-139, Co-57, Co-60, Cs-137, Hg-203, Sn-113, Sr-85, Y-88 inom energiområdet 88 keV – 1836 keV. Därtill finns varianter med andra nuklider.
7500-serien innehåller Te-123m + Cr-51, saknar kvicksilver i lösningen
7600-serien innehåller Ce-139 + Hg-203. Undvik polyetylenbehållare för lösning med kvicksilver pga kontaminationsrisken.

NG1 samt NG4
NG1 har energiområdet 46 – 1836 keV med isotoperna Ba-133, Ce-139, Co-57, Cs-137, Mn-54, Sr-85, Y-88 och Zn-65.
NG4 har energiområdet 46 – 136 keV (avsedd för lågenergikalibrering) med nukliderna Am-241, Cd-109, Co-57 och Pb-210.

8400-, 8500-, samt 8600-serien
Standardnukliderna är Cd-109, Ce-139, Co-57, Co-60, Cs-137, Hg-203, Sn-113, Y-88 inom energiområdet 88 – 1836 keV
8400-serien innehåller Hg-203
8500-serien innehåller Hg-203 samt Sr-85
8600-serien innhåller inget kvicksilver Hg-203 vilken ersätts med Cr-51 samt Sr-85.

8700-serien TCC
TCC-lösningen minimerar coincidenteffekten vilket är särskilt av intresse vid TCC-korrektioner och/eller för stora HPGe-detektorer. Den innehåller Am-241, Cd-109, Co-57, Ce-139, Hg-203, Sn-113, Sr-85, Cs-134, Cs-137, Mn-54, Y-88, Zn-65, Y-88. Även Pb-210 kan tillsättas som option.

Inaktiva lösningar

Densiteter/Behållare

  • Vattenekvivalent fast strålkälla i många tänkbara storlekar och volymer. Fasta matriser är säkrare att hantera i labbmiljö. Matrisdensitet 1.15 g/cm³.
  • Luftfilter-källor med homogent deponerad aktivitet enligt önskemål. Även i kundens egna matriser.
  • Matriser med aktivt kol enligt kundens specifikation
  • Jord eller sandstrålkällor i matriser tillhandahållen från kund. Densitetsområde 1.5 g/cm³ till 1.7 g/cm³.
  • Högre densitet mellan 1.5 g/cm³ till 2.0 g/cm³.
  • Organiska eller simulerade organiska matriser med densitet ~ 0.6 g/cm³.
  • Simulerade gasstrålkällor med låg densitet 0.02 g/cm³. Samma attenuering som gasstrålkällor men med möjlighet för högre energier och bättre livslängd.
  • Punktstrålkällor placerade i kundens geometri och specifikation

Kontakt

Stefan Mårtensson

Stefan

Relaterade produkter

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår hemsida. Läs mer om vår hantering av personuppgifter här.