Föregående
Se fler

Termoelektricitet / Seeback

Den termiska effekten, termoelektriska kraften eller Seebeck-koefficienten för ett material mäter storleken på en inducerad termoelektrisk spänning som svar på en temperaturskillnad över det materialet. Den termiska effekten har enheter på (V/K). Under senare år har ett stort intresse visats för olika metoder för direkt omvandling av värme till el. Spillvärme från heta motorer och förbränningssystem skulle kunna spara miljarder dollar om den kunde fångas upp och omvandlas till elektricitet via termoelektriska enheter.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår hemsida. Läs mer om vår hantering av personuppgifter här.