Föregående
Se fler

Handinstrument

Handburna instrument är tåliga och byggda för professionellt dagligt bruk i det vardagliga strålskyddsarbetet med avsökningar och kontroll. Ett handinstrument har inbyggda detektorer eller möjlighet att ansluta externa prober som klarar av att mäta olika strålslag. Egenskapen hos instrument bestäms av detektorval samt hur algoritmerna är uppbyggda. Vissa instrumetn är byggda för att snabbt hitta förändringar medans andra är avsedda för noggranna mätningar.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår hemsida. Läs mer om vår hantering av personuppgifter här.