Föregående
Se fler

Jonkammare

En jonkammare är en typ av mätinstrument som används för att mäta joniserande strålning med hjälp av den ström som bildas av joniseringen. Typiska användningsområden är inom medicin, kärnkraftverk och forskningslaboratorier. De kan vara trycksatta eller icke-trycksatta.

Jonkammare mäter gamma, beta och röntgen. De är särskilt användbara i situationer där höga nivåer av strålning förekommer, såsom acceleratorer, strålterapi, kärntekniska anläggningar. Rätt filtrerad kan jonkammaren mäta flera olika storheter och strålslag så som H*(10), H'(3) och H'(0,07).

 

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår hemsida. Läs mer om vår hantering av personuppgifter här.