Föregående
Se fler

Nuklididentifiering

Ett instrument för att identifiera nuklider använder gammaspektrometri i kombination med en analyserande programvara. Identifieringen sker i realtid. Instrumenttypen är ett mer komplext och avancerat instrument än de enklare modellerna för dosratsmätningar.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår hemsida. Läs mer om vår hantering av personuppgifter här.