Föregående
Se fler

Kontamination och friklassning

Arbete med öppna strålkällor medför risk för kontaminering av ytor. Känsliga instrument, gärna med stor area, bidrar till att kontamineringen kan upptäckas i tid och förhindrar oavsiktlig spridning av radioaktiviteten till omgivningen. Ytkontamineringen kan mätas i cps eller som aktivitet per ytenhet [Bq / cm ²] för specifika radionuklider. Dessa är ibland föremål för lagstadgade gränser.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår hemsida. Läs mer om vår hantering av personuppgifter här.