Föregående
Se fler

Aktivitetsmätning

Aktivitet mäts i Becquerel eller Becquerel per volym eller massenhet. Vissa typer av aktivitetsmätningar kräver låga detektionsgränser vilket innebär att mätinstrumentet måste avskärmas från extern bakgrundsstrålning eller besitta andra tekniker för att reducera bakgrunden. Gammadata erbjuder flera olika typer av lösningar för att mäta aktivitet, allt från stora system för väldigt låga nivåer av alfa och betamätningar till enkanalssystem med hålkristaller för att mäta gammastrålning.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår hemsida. Läs mer om vår hantering av personuppgifter här.