Föregående
Se fler

Strålkällor

Gammadata erbjuder ett stort sortiment av radioaktiva isotoper bland annat från den världsledande tillverkaren Eckert & Ziegler. Varje strålkälla levereras normalt med ett certifikat med spårbarhet till någon av primärlabben, till exempel DAkkS, NIST, NPL med flera.

Observera att för att använda och förvärva en strålkälla, gäller förutsättningarna i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter SSMFS 2018:1 eller SSMFS 2018:2 avseende tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet.

Gammadata kan även hjälpa till att återta uttjänta strålkällor.

Osäker på vilken strålkälla som behövs? Pröva Eckert & Zielgers Source Finder

Osäker på vilker certifikat som passar verksamheten bäst? Läs mer om det här

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår hemsida. Läs mer om vår hantering av personuppgifter här.