Föregående
Se fler

Elektronisk persondosimeter EPD

En elektronisk dosimeter (EPD eller persondosimeter) er den beste måten å beskytte personell mot overeksponering for ioniserende stråling. Dosimeteret varsler brukeren i sanntid med en alarm hvis dosen eller doserate overstiger det innstilte alarmnivået.

We use cookies on your website to give you the best experience. Read more here.