Föregående
Se fler

Type A kolli

Type A kolli for forsendelse av Klasse 7 radiofarmasøytiske stoffer som transporteres med luft-, sjø- eller veitransport. Type A er en internasjonal forskrift utstedt av Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), for å sikre sikkerheten til både radiofarmaka og menneskene som transporterer dem.

We use cookies on your website to give you the best experience. Read more here.