Föregående
Se fler

Kontaminering

Kontaminering

Exponerade eller öppna strålkällor innebär en risk för kontaminering av ytor utanför kontrollerat område. Ett scenario med utbredd kontaminering innebär ett såväl strålskyddsproblem som en risk för kostsam sanering. För att undvika detta, används känsliga mätinstrument för kontroll och ger en tidig varning om förekomsten. Kontaminering mäts i enheten ’counts per second’ eller i ytaktivitet [Bq/cm²] för en specifik isotop. Vid vissa tillämpningar, t.ex. vid friklassning, är nivån för maximal tillåten ytaktivitet reglerad av myndigheter.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår hemsida. Läs mer om vår hantering av personuppgifter här.