Föregående
Se fler

Termogravimetri TGA og STA

Differensiell skanningskalorimetri TG-DSC måler både varmestrøm og vektendringer i et materiale som en funksjon av temperatur eller tid i en kontrollert atmosfære. Samtidig måling av disse to materialegenskapene forbedrer ikke bare produktiviteten, men forenkler også tolkningen av resultatene.

Den innhentede komplementære informasjonen tillater differensiering mellom endoterme og eksoterme hendelser som ikke har noe assosiert vekttap (f.eks. smelting og krystallisering) og de som involverer vekttap (f.eks. nedbrytning).

We use cookies on your website to give you the best experience. Read more here.